Få hjælp til valg af høreapparat hos lokal høreklinik

Når hverdagens lyde gradvist begynder at forstumme, er det i langt de fleste tilfælde tegn på et begyndende tab af hørelse. Flertallet af befolkningen oplever en hørenedsættelse i mere eller mindre svær grad, som tiltager med alderen. Dette kaldes for aldersbetinget høretab og er desværre en ganske uafvendelig proces. Når først hørelsen i et bestemt…