Vælg en side

Når du har en webshop, er det vigtigt, at du har lavet en god søgemaskineoptimering. Det er med til at gøre, at du får fat i dine kunder på det helt rigtige tidspunkt – nemlig når de har bestemt sig for, at de gerne vil købe. Der findes forskellige processer i forbindelse med at gøre et køb. I starten søger man bare information om emnet for at finde ud af, hvad man gerne vil have. Det gør, at man søger på nogle meget brede søgeord, som for eksempel fotograf eller revisor. Det gør man for at danne sig et overblik over markedet. 

Men på det tidspunkt er man ikke klar til at købe. Ved ikke at vælge brede søgeord som advokat eller revisor, men vælge nogle meget mere specifikke, kan du få fat i dine kommende kunder, når de har bestemt sig for, hvad det er, de gerne vil have. Det kan for eksempel være en advokat med speciale i skatteret eller en revisor i Horsens. Ved at vælge de meget specifikke søgeord får du måske ikke lige så mange besøgende, men der er langt flere af dine besøgende, der vil vælge at blive kunder hos dig – og det er noget, der kan mærkes på bundlinjen i den sidste ende.